Florian Centrum

Transport i składowanie

Transport i składowanie

1. Nie zaleca się przewożenia wyrobów wystających poza skrzynią ładunkową.

2. Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych z odpowiednim rozstawem wideł, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych opakowania i wyrobu.

3. W przypadku rozładunku ręcznego należy unikać wyginania oraz przesuwania arkuszy po sobie lub podłożu (Rys. 1). Długie arkusze winny być zorientowane pionowo i podtrzymywane co około 3 m (Rys. 2). Arkusze blachodachówki należy chwytać w miejscu przetłoczenia, gdzie jest największa sztywność blachy. W przypadku blachodachówki modułowej arkusze należy przenosić pionowo (Rys. 3). Nie wolno trzymać arkusza wzdłuż, ponieważ boki blachodachówki mogą ulec zniekształceniu.

4. Zaleca się składanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek i kręgów od podłoża winna wynosić minimum 20 cm.

5. Blachy i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie przechowywania blachy należy chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej pomiędzy przylegającymi do siebie warstwami blachy, co może być przyczyną powstawania białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzeń powłok powlekanych.

6. Blachy ocynkowane przeznaczone do dłuższego składowania należy pokryć warstwą oleju konserwującego.

7. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach na otwartej przestrzeni (na czas robót montażowych), zapewnić pochylenie wzdłuż arkusza w celu odprowadzenia wody. Osłonić blachę przed opadami atmosferycznymi zapewniając cyrkulację powietrza.

8. W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować i wysuszyć przed magazynowaniem, natomiast w przypadku zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie oddzielić od siebie przekładkami.

9. W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik powinien zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem i uszkodzeniem.

10. Poddanie wyrobów z folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłoki lakierniczej. Nie zaleca się przechowywania blach z folią ochronną na okres dłuższy niż niezbędny do wykonywania prac montażowych, tj. powyżej 2 tygodni licząc od dnia zakupu.

PRZED MONTAŻEM BLACH FOLIĘ OCHRONNĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE USUNĄĆ!

11. W razie konieczności dłuższego składowania blach należy bezwzględnie usunąć folię ochronną z każdego arkusza,oddzielić od siebie przekładkami, zapewnić pochylenie celem odprowadzenia wilgoci oraz zastosować elementarną osłonę zapewniającą przewiewność. Nie dopuszczać do zawilgocenia.

12. Po zakończeniu prac montażowych powierzchnię blach należy dokładnie oczyścić, aby nie pozostały żadne zanieczyszczenia mogące spowodować uszkodzenie powłoki lakieru, na przykład opiłki metalowe, itp.

13. Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 30 dni od daty zakupu.

14. Przetwarzanie blach z powłokami organicznymi nie może być prowadzone w temperaturach ujemnych. Zalecana temperatura powyżej 15ºC.

15. Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń mechanicznych SPOWODUJE ODDALENIE EWENTUALNYCH REKLAMACJI.

ZALECNIA MONTAZOWE DLA BLACH Z ANTY - KONDENSATEM

Arkusze blachy, które docierają na budowę pokryte są filcem na prawie całej spodniej części arkusza. Jedynym miejscem, które nie jest pokryte filcem jest odcinek zakładu blachy nakrywającej ( zakład wzdłużny ). Filc nie może występować w strefie okapu i kalenicy oraz na zakładzie poprzecznym. Kiedy zachodzi taka potrzeba, musi być usunięty ręcznie na placu budowy – należy zedrzeć filc z miejsc niedozwolonych, a następnie odciąć go nożem. Dopuszczalna jest również metoda opalania. Zapobiegnie to przenikaniu wody. Filc zapobiega skraplaniu się wody na blaszanych dachach i ścianach w budynkach nieizolowanych. Nie montujemy blach pokrytych filcem na konstrukcjach drewnianych, ponieważ styk blachy z konstrukcją drewnianą będzie narażony na szybką degradację konstrukcji oraz samej blachy. Budynki, w których użyto filcu anty-kondensacyjnego powinny posiadać sprawny system wentylacji, aby w okresach obniżonej kondensacji pary wodnej powłoka mogła oddać nagromadzoną wodę. Zaleca się okresowe mycie wodą powłoki anty-kondensacyjnej w celu jej konserwacji zwłaszcza w budynkach z inwentarzem żywym lub wysoce zapylonych. 

CIĘCIE

Niedopuszczalne jest używanie do cięcia narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierek kątowych. Cięcie tymi narzędziami powoduje uszkodzenie powierzchni organicznej i cynkowej, w następstwie czego rozpoczyna się proces korozji. Odpowiednimi narzędziami do cięcia blach są nożyce w tym np. nożyce wibracyjne.

WARUNKIEM UDZIELANIA GWARANCJI JEST ZAMONTOWANIE BLACHY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.