Florian Centrum

Gazela Biznesu

W roku 2005 Florian Centrum S.A. otrzymała tytuł Gazela Biznesu i została zaliczona do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

Gazela Biznesu